Ôn thi phần Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (Hình Oxy - câu 7)

Tổng hợp các chuyên đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ôn thi đại học. Nội dung này được ra ở câu 7 trong đề thi đại học môn Toán.

  1. Chuyên đề phương trình đường thẳng, đường tròn ôn thi đại học: Download
  2. Lý thuyết và bài tập Hình học phẳng luyện thi đại học - Nguyễn Trung Nghĩa
  3. Phương trình đường elip, hypebol, parabol - hệ thống lý thuyết, ví dụ và bài tập: Download
  4. 118 bài tập Hình học phẳng Oxy luyện thi đại học: Xem và tải về
  5. Hình học 10, 11, 12 toàn tập (lý thuyết, bài tập): Xem và download