Ôn thi Đại học phần Tích phân (Câu 4)

Tổng hợp các tài liệu Ôn thi Đại học phần Tích phân (Câu 4 trong cấu trúc đề thi đại học môn Toán)
 1. Tuyển tập các bài toán TÍCH PHÂN trong đề thi Đại học (chính thức) 
 2. Tích phân từng phần trong đề thi tuyển sinh Đại học 
 3. Phương pháp tính Tích phân từng phần (mẹo tính nhanh) 
 4. Vài mẹo nhỏ khi tính Tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần 
 5. Các phương pháp tính tích phân điển hình 
 6. Các phương pháp tính Tích phân (đổi biến số, từng phần,...) 
 7. Một số kinh nghiệm về cách tính tích phân 
 8. Giải toán Tích phân bằng nhiều cách 
 9. 7 hướng biến đổi cho 1 bài toán tích phân 
 10. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Trần Sĩ Tùng 
 11. Bài giảng Tích phân của thầy Phạm Kim Chung - Nghệ An 
 12. Chuyên đề Tích phân hàm lượng giác - Nguyễn Thành Long 
 13. Tích phân hàm Phân thức hữu tỉ - Trần Phương
 14. Tích phân hàm "nhị phân thức" - Nguyễn Thành Long 
 15. 400 bài toán Tích phân hàm lượng giác có lời giải
Nguồn: Tích phân

2 nhận xét: