Ôn thi Đại học phần Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình (Câu 3)

OnluyenToan giới thiệu các chuyên đề ôn thi Đại học phần Phương trình vô tỉ, Bất phương trình vô tỉ, Hệ phương trình đại số, vô tỉ (Câu 3 trong cấu trúc đề thi).
1. Chuyên đề Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình Luyện thi Đại học của thầy Lê Văn Đoàn (253 trang)
2. Chuyên đề (Hệ, Bất) Phương Trình Có Lời Giải Ôn Thi Đại Học - thầy Nguyễn Minh Hiếu
3. Sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình vô tỉ - thầy Nguyễn Văn Cường
4. Phương pháp lượng giác hóa để giải phương trình, hệ pt - Mai Xuân Việt
5. Chuyên đề HỆ PHƯƠNG TRÌNH bồi dưỡng học sinh giỏi - thầy Phạm Kim Chung
6.  PT, BPT, Hệ phương trình Vô tỉ Luyện thi Đại học - Cao Hoàng Nam

Xem thêm: Ôn thi Đại học phần Phương trình Mũ, Phương trình Lôgarit

9 nhận xét: