Phương pháp Tọa độ trong Không gian Oxyz ôn thi đại học (Câu 8)

Tài liệu ôn thi đại học phần Phương pháp tọa độ trong Không gian Oxyz. Phần Hình không gian Oxyz được ra ở câu 8 trong cấu trúc đề thi đại học môn Toán.
Ôn Luyện Toán xin giới thiệu một số chuyên đề luyện thi phần Hình Oxyz:

1. Phương trình mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng trong không gian Oxyz
2. Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng (Toán 12, Luyện thi Đại học)
3. Chuyên đề HÌNH HỌC KHÔNG GIAN luyện thi đại học (nhiều chuyên đề hay)
4. Giải toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ

0 comments:

Đăng nhận xét