Luyện thi đại học phần Số phức (Câu 9)

Luyện thi đại học phần Số phức. Số phức nằm ở câu cuối cùng trong đề thi đại học môn Toán khối A, B, D, A1, V. Cùng với câu khảo sát hàm số (1a) thì câu số phức có thể xem là câu dễ lấy điểm nhất. Học sinh chỉ cần luyện tập các dạng bài tập tương tự SGK và có nâng cao một chút là đủ để giải quyết câu này.
OnLuyenToan giới thiệu các tập tài liệu ôn thi Số phức:
1. Các dạng Toán về Số phức luyện thi Đại học: Xem và tải về
2. Bài tập số phức Toán 12 cơ bản và nâng cao: Xem và tải về
3. Chuyên đề Số phức ôn thi tốt nghiệp, đại học: Xem và tải về
4. Các bài toán Số phức trong đề thi Đại học: Xem và tải về

Xem thêm: Chuyên đề Luyện thi Phương trình Lượng giác - Chuyên đề ôn thi đại học Phương trình, Bất phương trình - Luyện thi đại học phần Tích phân