Ôn thi phần Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (Hình Oxy - câu 7)

Tổng hợp các chuyên đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ôn thi đại học. Nội dung này được ra ở câu 7 trong đề thi đại học môn Toán.

  1. Chuyên đề phương trình đường thẳng, đường tròn ôn thi đại học: Download
  2. Lý thuyết và bài tập Hình học phẳng luyện thi đại học - Nguyễn Trung Nghĩa
  3. Phương trình đường elip, hypebol, parabol - hệ thống lý thuyết, ví dụ và bài tập: Download
  4. 118 bài tập Hình học phẳng Oxy luyện thi đại học: Xem và tải về
  5. Hình học 10, 11, 12 toàn tập (lý thuyết, bài tập): Xem và download

Phương pháp Tọa độ trong Không gian Oxyz ôn thi đại học (Câu 8)

Tài liệu ôn thi đại học phần Phương pháp tọa độ trong Không gian Oxyz. Phần Hình không gian Oxyz được ra ở câu 8 trong cấu trúc đề thi đại học môn Toán.
Ôn Luyện Toán xin giới thiệu một số chuyên đề luyện thi phần Hình Oxyz:

1. Phương trình mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng trong không gian Oxyz
2. Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng (Toán 12, Luyện thi Đại học)
3. Chuyên đề HÌNH HỌC KHÔNG GIAN luyện thi đại học (nhiều chuyên đề hay)
4. Giải toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ

Ôn thi Đại học Phương trình Mũ, Phương trình Lôgarit

Luyện thi đại học phần Số phức (Câu 9)

Luyện thi đại học phần Số phức. Số phức nằm ở câu cuối cùng trong đề thi đại học môn Toán khối A, B, D, A1, V. Cùng với câu khảo sát hàm số (1a) thì câu số phức có thể xem là câu dễ lấy điểm nhất. Học sinh chỉ cần luyện tập các dạng bài tập tương tự SGK và có nâng cao một chút là đủ để giải quyết câu này.
OnLuyenToan giới thiệu các tập tài liệu ôn thi Số phức:
1. Các dạng Toán về Số phức luyện thi Đại học: Xem và tải về
2. Bài tập số phức Toán 12 cơ bản và nâng cao: Xem và tải về
3. Chuyên đề Số phức ôn thi tốt nghiệp, đại học: Xem và tải về
4. Các bài toán Số phức trong đề thi Đại học: Xem và tải về

Xem thêm: Chuyên đề Luyện thi Phương trình Lượng giác - Chuyên đề ôn thi đại học Phương trình, Bất phương trình - Luyện thi đại học phần Tích phân

Ôn thi Đại học phần Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình (Câu 3)

OnluyenToan giới thiệu các chuyên đề ôn thi Đại học phần Phương trình vô tỉ, Bất phương trình vô tỉ, Hệ phương trình đại số, vô tỉ (Câu 3 trong cấu trúc đề thi).
1. Chuyên đề Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình Luyện thi Đại học của thầy Lê Văn Đoàn (253 trang)
2. Chuyên đề (Hệ, Bất) Phương Trình Có Lời Giải Ôn Thi Đại Học - thầy Nguyễn Minh Hiếu
3. Sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình vô tỉ - thầy Nguyễn Văn Cường
4. Phương pháp lượng giác hóa để giải phương trình, hệ pt - Mai Xuân Việt
5. Chuyên đề HỆ PHƯƠNG TRÌNH bồi dưỡng học sinh giỏi - thầy Phạm Kim Chung
6.  PT, BPT, Hệ phương trình Vô tỉ Luyện thi Đại học - Cao Hoàng Nam

Xem thêm: Ôn thi Đại học phần Phương trình Mũ, Phương trình Lôgarit

Ôn thi Đại học phần Tích phân (Câu 4)